AirAsia Thailand Launches CNX – Lampang and NAN – Phrae Transfer Services

AirAsia Thailand Launches CNX – Lampang and NAN – Phrae Transfer Services

AirAsia Thailand Launches CNX - Lampang and NAN - Phrae Transfer Services.